ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

CYLAW
Η Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης

Αναφορικά με το Cylaw

Το CyLaw είναι η διαδικτυακή υπηρεσία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου που προσφέρει ελεύθερη και μη κερδοσκοπική πρόσβαση στις κυπριακές και σε διεθνείς πηγές δικαίου.

Τα έξοδα ανάπτυξης και λειτουργίας του CyLaw καλύπτονται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ενώ η διαχείριση του CyLaw έχει ανατεθεί στο Κυπριακό Ίδρυμα Νομικής Πληροφόρησης (ΚΙΝΟΠ/CyLii) το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ιδρυθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για αυτό τον σκοπό.

Οι βάσεις δεδομένων του CyLaw περιλαμβάνουν όλη τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την ενοποιημένη και αριθμημένη νομοθεσία καθώς και τους θεσμούς πολιτικής δικονομίας, μέρος της δευτερογενούς νομοθεσίας και αποφάσεων διαιτητικών οργάνων

Το Cylaw είναι μέλος του Διεθνούς Κινήματος για την Ελεύθερη Πρόσβαση στο Νόμο από το 2004 και έχει στενή συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Το Cylaw συνεργάζεται με άλλες διεθνείς διαδικτυακές υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης όπως την ενιαία μηχανή αναζήτησης του Δικτύου των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το WorldLii και το CommonLii ενώ συμμετέχει στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας νομικής πληροφόρησης EuroLii.

Ιστορικό

To Cylaw ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2002 ως μια προσωπική πρωτοβουλία από τον δικηγόρο Λάρη Βραχίμη και καθιερώθηκε ως η κύρια πηγή ελεύθερης νομικής πληροφόρησης στην Κύπρο. Το 2011 η υπηρεσία παραχωρήθηκε δωρεάν στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ο οποίος ανέλαβε τη συνέχιση της λειτουργίας της και παράλληλα την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και επέκταση των βάσης δεδομένων της ώστε αυτές να περιλάβουν όλες τις πρωτογενείς πηγές του Κυπριακού δικαίου.

Στα πλαίσια αυτά ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανέλαβε το έργο της επεξεργασίας και ενοποίησης της Κυπριακής Νομοθεσίας ώστε αυτή να ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων του CyLaw. Η υλοποίηση του έργου κατέστη δυνατή λόγω της δωρεάς που έγινε προς του Σύλλογο από τον δικηγόρο Νόντα Κορακίδη της δεκαπεντάτομης συλλογής Ενοποιημένης Κυπριακής Νομοθεσίας την οποία είχε εκδώσει τα έτη 1999-2000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΝΟΠ/CyLii

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης είναι εγγεγραμμένο ως μη κερδοσκοπική εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Η διεθνής ονομασία του Ινστιτούτου είναι Cyprus Legal Information Institute (CyLii). Από τα επτά μέλη του, τα πέντε διορίζονται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τα άλλα δυο από το Κυπριακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης που είναι η ερευνητική πτέρυγα του Cylaw. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΝΟΠ/CyLii είναι:

Αλέκος Μαρκίδης, Δικηγόρος και τέως Γενικός Εισαγγελέας, Πρόεδρος
Δώρος Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Σύλλογου
Andrew Mowbray, Καθηγητής, Διευθυντής του Australasian Legal Information Institute (Austlii)
Χριστόδουλος Τραμουντάς, Δικηγόρος
Λάρης Βραχίμης, Δικηγόρος
Φοίβος Ζωμενής, Νομικός
Θανάσης Κορφιώτης, Δικηγόρος

Γραμματέας του Ινστιτούτου είναι η Κούλια Βάκη, Νομικός, Εκτελεστικός Διευθυντής του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου

Το Κυπριακό Ερευνητικό Ινστιντούτο Νομικής Πληροφόρησης περιλαμβάνει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του τους Philip Chung, Εκτελεστικό Διευθυντή του Austlii και τον Νικήτα Χατζημιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Cylaw.org: από το ΚΙΝΟΠ/CyLII για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.