ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

CYLAW
Η Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης

Συμβουλές Αναζήτησης

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης SINO η οποία αναπτύχθηκε από το Australasian Legal Information Institute (AustLii). Η μηχανή αναζήτησης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας παρουσιάζει με ένα κατάλογο από αρχεία τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια έρευνας τα οποία εσείς θέτετε. Τα κριτήρα είναι του τύπου "παρουσίασε μου όλα τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν τις λέξεις Χ, Ψ και Ω."

Αυτό που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι η μηχανή αναζήτησης επιστρέφει ένα κατάλογο αποφάσεων που περιλαμβάνουν τις λέξεις ή φράσεις που εσείς καθορίζετε. Γι' αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε τις λέξεις έρευνας προσεκτικά. Θα πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα αν ερευνήσετε για χαρακτηριστικές λέξεις ή φράσεις.

Αφού επιλέξετε τις κατάλληλες ή χαρακτηριστικές λέξεις για τις οποίες θα ερευνήσετε, πληκτρολογήστε τις στην φόρμα έρευνας. Μετά αποφασίστε αν θέλετε να δείτε τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν:

-    οποιαδήποτε από τις λέξεις που δίνετε,

-    όλες τις λέξεις που δίνετε, ή

-    τις λέξεις ως φράση (δηλαδή, στην ακριβή σειρά με την οποία τις πληκτρολογήσατε).

Κάνετε την επιλογή σας στη φόρμα αναζήτησης.

Όταν είσαστε έτοιμοι πατήστε "Αναζήτηση". Θα παρουσιαστεί ένας κατάλογος από αποφάσεις. Μπορείτε πατώντας το "Back" ή "Πίσω" από τον πλοηγό σας να επιστρέψετε στην οθόνη έρευνας για να βελτιώσετε την έρευνα σας.

Κεφαλαία και τόνοι

Η μηχανή αναζήτησης SINO δεν διακρίνει μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων ή μεταξύ τονισμένων και μη τονισμένων γραμμάτων. Έτσι, η φράση:

-    ευρωπαικη συμβαση ανθρωπινων δικαιωματων

και η φράση:

-    ΕυΡΩπαΙκή σΥΜβαΣη ΑΝΘΡωπΙνων δίΚΑΙωμάτων

θα επιστρέψουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Wildcards

Η μηχανή αναζήτησης SINO επιτρέπει την χρήση των εξής wildcards:

    *    Αντικαθιστά το σύμβολο * με οποιοδήποτε αριθμό γραμμάτων (περιλαμβανομένου και κανενός).

    ?    Αντικαθιστά το σύμβολο ? με οποιαδήποτε ένα γράμμα.

    [...]    Αναζητά για οποιοδήποτε ένα από τα γράμματα που περιλαμβάνονται στην παρένθεση.

Έτσι η έρευνα για τη λέξη: ε?α, θα επιστρέψει τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν τις λέξεις: ενα, ελα, ΕΣΑ κοκ. Η έρευνα για τη λέξη περιουσ* θα επιστρέψει τις φράσεις που περιλαμβάνουν τις λέξεις περιουσία, περιουσιακά, περιουσιακές, περιούσιος κοκ. Η έρευνα για τη λέξη: κίνη[μσ]α θα αναζητήσει τις λέξεις κίνημα και κίνησα.

Σε περίπτωση που η λέξη θα ξεκινήσει με το [...], τότε η όλη λέξη θα πρέπει να μπει σε εισαγωγικά αφού η μηχανή θα αντιλαμβάνεται το '[' μπροστά στη λέξη ως παρένθεση για σκοπούς ομαδοποίησης σε έρευνες τύπου Boolean.

Τα wildcards μπορούν να συνδυαστούν σε μια λέξη. Έτσι η έρευνα: *επειγ* θα επιστρέψει αποφάσεις που περιλαμβάνουν τόσο τις λέξεις: επείγον, επείγουσα κλπ, όπως και τις λέξεις: κατεπείγον, κατεπείγουσα κλπ. Επίσης η έρευνα: νομοθε[στ]* θα επιστρέψει αποφάσεις που περιλαμβάνουν τις λέξεις νομοθεσία, νομοθέτης, νομοθετικός κλπ.

Τα wildcards μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε έρευνες φράσεις. Έτσι η έρευνα για τη φράση:

    περιουσιακ* διαφορ*

θα επιστρέψει τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν τόσο τη φράση: περιουσιακή διαφορά όσο και τη φράση: περιουσιακές διαφορές.

Έρευνα τύπου Boolean

Όταν πραγματοποιείτε μια έρευνα με τη SINO, ουσιαστικά ερευνάτε για τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν κάποιες λέξεις ή φράσεις. Αν σκεφτείτε μια φράση που θεωρείτε ότι είναι αρκετά χαρακτηριστική, απλώς πληκτρολογείστε την χωρίς εισαγωγικά, επιλέξτε το "Αναζήτηση τύπου Boolean" και πατήστε το πλήκτρο "Enter". Με τον τρόπο αυτό θα βρείτε όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνουν την ακριβή φράση που επιλέξατε. Έτσι αν θέλετε να ερευνήστε για τη φράση: προσωρινό διάταγμα, απλά θα πληκτρολογούσατε:

    προσωρινό διάταγμα

Αν θέλετε να παρουσιάζεται κάτι περισσότερο από μια φράση ή λέξη στις αποφάσεις που θα ανακτήσετε, βάλτε μεταξύ τους τη λέξη "και". Για παράδειγμα για να βρείτε κείμενα που περιλαμβάνουν τη φράση: πνευματικά δικαιώματα, καθώς και τη λέξη: μουσική, θα πληκτρολογούσατε:

    πνευματικά δικαιώματα και μουσική

Αν από την άλλη θα θέλατε να βρείτε ένα όρο και/ή ένα άλλο όρο, βάλτε ένα ή μεταξύ τους. Για παράδειγμα, για να βρείτε αποφάσεις που περιλαμβάνουν τη λέξη: σύμβαση ή τη λέξη: πρωτόκολλο ή τη φράση: διεθνής συμφωνία, θα πληκτρολογούσατε:

    σύμβαση ή διεθνής συμφωνία ή πρωτόκολλο

Αν θέλατε θα μπορούσατε να βάζατε αυτές τις δυο έρευνες μαζί - όπως:

    σύμβαση ή διεθνής συμφωνία ή πρωτόκολλο και πνευματικά δικαιώματα και μουσική

Αν θέλετε να βρείτε δυο λέξεις ή φράσεις που παρουσιάζονται κοντά η μια στην άλλη ανεξάρτητα από τη σειρά που παρουσιάζονται οι λέξεις στο κείμενο (για παράδειγμα τα μέρη μιας υπόθεσης) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο ΚΟΝΤΑ. Έτσι αν θα θέλατε να βρείτε τις υποθέσεις όπου ο Ιωάννου ενήγαγε (ή είχε εναχθεί) από τον Γεωργίου, θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε:

    ιωάννου κοντά γεωργίου

Αν θέλετε να βρείτε δυο τα κείμενα που περιλαμβάνουν μια λέξη αλλά δεν περιλαμβάνουν μια άλλη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο ΟΧΙ. Έτσι αν θα θέλατε να βρείτε τις υποθέσεις αμέλειας που δεν αφορούν τροχαία ατυχήματα , θα μπορούσατε να δοκιμάσετε την εντολή:

    αμέλεια οχι τροχαια

Σε συνδυασμένες έρευνες Boolean είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε παρενθέσεις για την ομαδοποίηση των διαφόρων τμημάτων της έρευνας, όπως:

    (σύμβαση ή διεθνής συμφωνία ή πρωτόκολλο) και πνευματικά δικαιώματα και (μουσική κοντα ζωντανη)

Έρευνα τίτλου

Για να πραγματοποιήσετε έρευνα μόνο στον συνοπτικό τίτλο της απόφασης επιλέξτε την "Έρευνα τύπου Boolean" και πληκτρολογήστε:

    τίτλος(όροι έρευνας)

Η έρευνα τίτλου μπορεί να συνδιαστεί με άλλους όρους έρευνας τύπου boolean. Για παράδειγμα για να βρείτε αποφάσεις που περιλαμβάνουν στο κείμενο τις λέξεις αμέλεια ή οχληρία και στον τίτλο το όνομα Μιχαήλ πληκτρολογήστε:

    τίτλος(μιχαήλ) και αμέλεια ή οχληρία

Σε συνδιασμένες έρευνες είναι καλύτερα να περιλαμβάνετε τα διάφορα τμήματα της έρευνας σε παρενθέσεις ώστε να μην έχετε απρόσμενα αποτελέσματα. Έτσι η πιο πάνω έρευνα θα μπορεί να γραφτεί ως:

    τίτλος(μιχαήλ) και (αμέλεια ή οχληρία)

Άλλες εντολές έρευνας Boolean

Για πιο ακριβείς αναζητήσεις εγγύτητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή δ/αρ όπου ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον αριθμό λέξεων που θα πρέπει να χωρίζει τις δυο λέξεις για τις οποίες ερευνάτε. Για παράδειγμα:

    ιωάννου δ/10 γεωργίου

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις εγγύτητας όπου η σειρά που παρουσιάζονται οι λέξεις είναι καθορισμένη τότε χρησιμοποιήστε την εντολή προ/αρ. Έτσι η αναζήτηση:

    ιωάννου προ/10 γεωργίου

θα επιστρέψει τις αποφάσεις όπου το όνομα Ιωάννου προηγείται της λέξης Γεωργίου μέχρι 10 λέξεις. Δεν θα επιστρέψει όμως οποιαδήποτε απόφαση όπου το όνομα Ιωάννου ακολουθεί το όνομα Γεωργίου.


Cylaw.org: από το ΚΙΝΟΠ/CyLII για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.