Εξαίρεση εταιρειών που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές από την υποχρέωση καταβολής τελών

391Α. Εταιρείες που είχαν εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιούνται πλέον και/ή δε διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 391 τέλους, ούτε στην καταβολή άλλων προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο τελών και επιβαρύνσεων, με τη φράση  νοουμένου ότι έχουν ενημερώσει σχετικά τον έφορο σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.