Παράταση των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων

4Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε κατάστημα μπορεί να παραμένει ανοικτό τις ακόλουθες μέρες, ως ακολούθως:

(1) Κατά την περίοδο μεταξύ 12 και 30 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, μέχρι τις 8.00 μ.μ.:

Νοείται ότι οι αργίες και ημιαργίες κατά την πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο, είναι εργάσιμες.

(2) Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μέχρι τις 7.00 μ.μ.

(3) Κατά την περίοδο των δέκα ημερών που προηγούνται της ημέρας του Πάσχα οι αργίες και οι ημιαργίες είναι εργάσιμες:

Νοείται ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα μπορούν να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 6.30 μ.μ.