Σημείωση
4 του Ν51/89Έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντα Νόμου αρχίζει από την 1.1.1989.

ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Αι περιοχαί αι ευρισκόμεναι εντός των δημοτικών περιοχών Λευκάρων και Παραλιμνίου και εντός των περιοχών των συμβουλίων βελτιώσεως Αγίας Νάπας, Αμαθούντος και Πλατρών.