Συνδικαλιστικό Σώμα

17.-(1) Στο Συνδικαλιστικό Σώμα μετέχουν εργατικές, αγροτικές και επιστημονικές οργανώσεις Νεολαίας, καθώς και σπουδαστικές ομοσπονδίες και οργανώσεις με παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγμένη δράση.

(2) Το Συνδικαλιστικό Σώμα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, από τη Συνδικαλιστική Επιτροπή και από τη Σπουδαστική Επιτροπή.