Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ από το 1974 συνεχίζεται η κατοχή εδάφων από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής και η προσφυγοποίηση μεγάλου αριθμού Ελλήνων Κυπρίων που εμποδίζονται από τις κατοχικές δυνάμεις να επιστρέψουν στις εστίες τους.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη παγκύπριας ένωσης που να εκπροσωπεί όλους τους πρόσφυγες.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αποτελεί πάγια απαίτηση του προσφυγικού κόσμου η νομοθετική ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας της ένωσης αυτής, η οποία θα χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.