Σημείωση
6 του Ν.11(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 11(Ι)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2016] λογίζεται ότι άρχισε την 30ή Ιουνίου 2015.