Aπαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείων κηδειών

9.-(1) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου κηδειών, το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί, σε σχέση με το γραφείο κηδειών για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

(α)Εγκαθίσταται και λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό, και καλύπτεται από πολεοδομική ή/και άδεια οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

(β) είναι ή τελεί υπό τη διεύθυνση ενός (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένου και αδειούχου λειτουργού κηδειών∙ και

(γ) πληρούνται, επιπρόσθετα των τυχόν απαιτήσεων της περί πολεοδομίας και χωροταξίας νομοθεσίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), καθώς και της περί υγειονομείου νομοθεσίας που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Α του παρόντος Νόμου.

(2) Η αίτηση για άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών γίνεται στον καθορισμένο τύπο που προβλέπεται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Β του παρόντος Νόμου· η αίτηση υποβάλλεται προς το Συμβούλιο μέσω του Εφόρου, μαζί με το καθορισμένο τέλος εξέτασής της, και σε αυτήν επισυνάπτεται και αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής ενός (1) τουλάχιστον νεκροφόρου οχήματος που προτίθεται να χρησιμοποιεί το γραφείο κηδειών.

(3) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών μπορεί να ανακληθεί για έναν (1) ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

(α)Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκτηση της άδειας με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους σύμφωνα με τους οποίους αυτή χορηγήθηκε∙

(β) σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την περιποίηση νεκρού, ταφή ή άλλη διάθεση του νεκρού νομοθεσίας∙

(γ) σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας λειτουργίας ή του διευθυντή του γραφείου κηδειών για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(4) Τα γραφεία κηδειών διευθύνονται κατά πάντα χρόνο από έναν (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένο και αδειούχο λειτουργό κηδειών.

(5) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο ή οίκημα και αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα σ’ αυτό.

(6) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών εκδίδεται στον καθορισμένο τύπο του Μέρους Β του Παραρτήματος Β του παρόντος Νόμου και είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ο διαχειριστής ή ο εκτελεστής της διαθήκης του αποθανόντος επιτρέπεται, αφού προηγουμένως ενημερώσει γραπτώς το Συμβούλιο περί της αλλαγής, να συνεχίσει τη λειτουργία του γραφείου κηδειών, νοουμένου ότι το γραφείο συνεχίζει να τελεί υπό τη διεύθυνση ενός (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένου και αδειούχου λειτουργού κηδειών.