Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Δημοκρατίας αποτελεί το κύριο όργανο για την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα που άπτονται εξωτερικών και εσωτερικών κινδύνων που αφορούν στην κρατική ασφάλεια και στην κρατική κυριαρχία, καθώς και σε θέματα όπως η τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα, και

ΕΠΕΙΔΗ επιβάλλεται όπως διασφαλιστεί ότι η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών λειτουργεί αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων, στα πλαίσια της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και στο εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία δίκαιο, και

ΕΠΕΙΔΗ η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της ΚΥΠ στα ανωτέρω πλαίσια μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από τη νομοθετική ρύθμιση της θέσπισης, οργάνωσης και λειτουργίας της,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: