oo ovv

11.-(1) o, o voo v , o oo (o o v "o oo") v ovov vv v ovv o ovo o oov.

(2) v v o oo, o ov o v o v oo o v , vo v oo o .

(3) ooo o o ooo v ov oo o ooo ov v v, oooo vo v ov v o o v o v, v v v o o o o ooo o v v o o o o v v o o v ovoo o o, o o oo v . o oo oo ooo o v v .

(4) v v v vv, v ov, o oo, ovv v v o o (5), o ov v, vo o ovo ov o v o o o.

(5) v o o o o oooo ovo o v ov oo, o o v v v ov oo , , o vo o o o o v o vo o , , o o o o oov o o o ooo v .

(6) ooo , v oo v v oooo o oooo v o o, oo o v o o o v o ovo o.