Διάλειμμα για γεύμα ή ανάπαυση

9. Σε κάθε βοηθό καταστήματος κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης του παρέχεται διάλειμμα για γεύμα ή ανάπαυση διάρκειας μέχρι μία ώρα, κατά την περίοδο που δεν ισχύει η μεταμεσημβρινή ανάπαυση.