Συνεχές ωράριο εργασίας και ελεύθερα απογεύματα του βοηθού καταστήματος

8.—(1) Το ωράριο εργασίας του βοηθού καταστήματος, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία ισχύει η μεταμεσημβρινή ανάπαυση, είναι συνεχές.

(2) Σε περίπτωση που βοηθός καταστήματος εργάζεται έξι μέρες την εβδομάδα, παρέχονται σ' αυτόν δύο ελεύθερα απογεύματα μετά τις 2.00 μ.μ., το ένα την Τετάρτη και το άλλο οποιαδήποτε άλλη μέρα.

(3) Σε περίπτωση που ο βοηθός καταστήματος εργάζεται πέντε μέρες της εβδομάδας, παρέχεται σ' αυτόν ένα ελεύθερο απόγευμα την Τετάρτη:

Νοείται ότι στην περίπτωση βοηθού καταστήματος που απασχολείται σε οποιοδήποτε κατάστημα που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα του βασικού νόμου αυτού ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του, ελεύθερο απόγευμα μπορεί να παρέχεται και την Κυριακή.