Αργίες καταστημάτω

6Α. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε κατάστημα παραμένει κλειστό κατά τις πιο κάτω αργίες κάθε χρόνου:

1. 1η Ιανουαρίου,

2. 25η Μαρτίου,

3. 1η Απριλίου,

4. Δευτέρα του Πάσχα,

5. 1η Μαΐου,

6. 1η Οκτωβρίου,

7. 28η Οκτωβρίου,

8. 25η Δεκεμβρίου,

9. 26η Δεκεμβρίου.