Ατελής μεταβίβαση ή εγγραφή υποθήκης σε νόμιμο κληρονόμο

7Β. [Διαγράφηκε]