Κατάσχεση της περιουσίας πτωχεύσαντα

51. Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει εντάλματος του Δικαστηρίου δύναται να κατάσχει οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του πτωχεύσαντα που βρίσκεται στη φύλαξη ή κατοχή του πτωχεύσαντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου και προς το σκοπό τέτοιας κατάσχεσης δύναται να διαρρήξει οποιαδήποτε οικία, κτίριο ή δωμάτιο του πτωχεύσαντα όπου ο πτωχεύσας φέρεται να βρίσκεται, ή οποιοδήποτε κτίριο ή αποθήκη του πτωχεύσαντα όπου οποιαδήποτε περιουσία του φέρεται να βρίσκεται και όταν το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι υπάρχει λόγος να πιστεύει ότι η περιουσία του πτωχεύσαντα κρύβεται σε οικία ή μέρος που δεν ανήκει σε αυτόν, το Δικαστήριο δύναται, αν το θεωρεί ορθό να παραχωρήσει ένταλμα έρευνας σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή λειτουργό του Δικαστηρίου ο οποίος δύναται να το εκτελέσει σύμφωνα με το νόημα του.