Παραπομπή νομικού σημείου για γνωμοδότηση από το Ανώτατο Δικαστήριο..

89. Αν εγερθεί νομικό σημείο σε διαδικασία πτώχευσης ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο επιθυμούν όλοι οι διάδικοι στη διαδικασία, ή ένας από αυτούς και οι δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου δυνατό να επιθυμούν, όπως κατά πρώτο αποφασιστεί από το Ανώτατο δικαστήριο, το Επαρχιακό Δικαστήριο θα εκθέσει τα γεγονότα, στον τύπο ειδικής υπόθεσης για γνωμοδότηση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η ειδική υπόθεση και η διαδικασία, ή τόσο μέρος από αυτήν που δυνατό να απαιτηθεί, διαβιβάζονται στο Ανώτατο Δικαστήριο για σκοπούς απόφασης.