Κένωση θέσης σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του κατόχου αυτής

33. Αν ο πτωχεύσας κηρυχτεί σε πτώχευση ενώ εκλέχτηκε μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου ή ενώ κατέχει το αξίωμα του Δημάρχου ή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου ή ενώ είναι μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ή κάτοχος της θέσης κοινοτάρχη, η έδρα ή η θέση του κενώνεται.