ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 6Ε, 6ΣΤ και 6Η)

ΤΕΛΗ

 

Α. Τέλος εγγραφής €100,00
Β. Τέλος ετήσιας συνδρομής €100,00
Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής €10,00
Δ. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής €10,00