ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 6ΣΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Αριθμός Μητρώου ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΠΟ ………………………… ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

 

Λευκωσία …………………………………. (Ημερ.)

………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Σφραγίδα)