Σκοποί του Οργανισμού

6. Το Συμβούλιο συμβουλεύει, μέσω του Υπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, που πρέπει να προάγει τους πιο κάτω σκοπούς του Οργανισμού:

(α) Την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή ή θρησκεία

(β) την παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και για ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητας τους και του τόπου γενικότερα

(γ) τη δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου

(δ) την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη νεολαία.