ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 8)

Αριθμός μελών Επαρχιακών Επιτροπών

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας - Κερύνειας.................................................................... 69 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού........................................................................................... 40 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας......................................................................................... 38 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου..................................................................................... 8 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου................................................................................................ 6 μέλη