ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 8)

Κατανομή μελών Επαρχιακών Επιτροπών

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας-Κερύνειας:

Λευκωσία .................................................................................................................. 36 μέλη

Κερύνεια .................................................................................................................... 18 μέλη

Αμμόχωστος .............................................................................................................. 15 μέλη

Σύνολο ...................................................................................................................... 69 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού:

Λευκωσία..................................................................................................................... 9 μέλη

Κερύνεια...................................................................................................................... 6 μέλη

Αμμόχωστος................................................................................................................ 25 μέλη

Σύνολο......................................................................................................................... 40 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας:

Λευκωσία .................................................................................................................... 1 μέλος

Κερύνεια ...................................................................................................................... 2 μέλη

Αμμόχωστος................................................................................................................. 34 μέλη

Λάρνακα........................................................................................................................ 1 μέλος

Σύνολο........................................................................................................................... 38 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου:

Λευκωσία...................................................................................................................... -

Κερύνεια........................................................................................................................ -

Αμμόχωστος.................................................................................................................. 8 μέλη

Σύνολο........................................................................................................................... 8 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου:

Λευκωσία....................................................................................................................... 3 μέλη

Κερύνεια......................................................................................................................... 1 μέλος

Αμμόχωστος................................................................................................................... 2 μέλη

Σύνολο............................................................................................................................ 6 μέλη

 

________