Προσόντα εκλογιμότητας

16Α. Κάθε μέλος της Ένωσης που συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του δύναται να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών των Οργάνων της Ένωσης, νοουμένου ότι είναι γραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.