Συνέδριο

15. Το Παγκύπριο συνέδριο και τα επαρχιακά συνέδρια πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και ασχολούνται απαραιτήτως με το εθνικό θέμα και τα προσφυγικά προβλήματα.