Καθήκοντα αρμόδιου πληροφοριοδότη

22. Κάθε αρμόδιος πληροφοριοδότης οφείλει, εάν ήθελε κληθεί γι' αυτό το σκοπό να παράσχει, όσο καλύτερα γνωρίζει και πιστεύει, στον κάτοχο Ιδρύματος όπου συνέβηκε ο θάνατος, ή στον ιατρό που περιέθαλψε τον αποβιώσαντα κατά την τελευταία του ασθένεια ή στον ιατρό που κλήθηκε μετά το θάνατο, ή σ' αυτόν που διενήργησε την ταφή ή σε αστυνομικό, ή στο Ληξίαρχο της Επαρχίας, τις καθορισμένες λεπτομέρειες και να υπογράψει το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου.