Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου

98. Όταν ο εκλογικός κατάλογος για την εκλογική περιφέρεια συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον Έπαρχο και εκτίθεται για επιθεώρηση για δέκα μέρες από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως, από κάθε ενδιαφερόμενο, σε τέτοιο μέρος και σε ώρες όπως θα οριστεί με γνωστοποίηση του Επάρχου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος θα έφερε το περιεχόμενο της σε γνώση κάθε ενδιαφερομένου.