Θάνατος μέσα σε Ίδρυμα

24.—(1) Κάθε φορά που συμβαίνει θάνατος μέσα σε Ίδρυμα, ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του Ιδρύματος υποχρεούται να καταχωρήσει στο ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου τις προσωπικές λεπτομέρειες του αποβιώσαντα, τα στοιχεία του αρμόδιου πληροφοριοδότη και ιατρική πιστοποίηση θανάτου, και μεριμνά για την παράδοση του πιο πάνω εντύπου σε αυτόν που διενήργησε την ταφή.

(2) Το πρόσωπο που διενεργεί την ταφή οφείλει να αποστείλει το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου στον οικείο Ληξίαρχο.