Ειδική διάταξη

125.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 98, ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Απριλίου 2004, θα εκτεθεί για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο για τρεις μέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.