Τέλη Αδειών

36. -(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τέλη αδειών. Τέλος άδειας καθίσταται πληρωτέο και καταβάλλεται κατά τη χορήγηση της άδειας, ενώ μετέπειτα, καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως.

(2) Τα τέλη αδειών καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση, διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της σχετικής άδειας.

(3) Όπου απαιτείται η πρόσβαση σε σπάνιους πόρους, τα τέλη αδειών δύνανται να αντανακλούν την ανάγκη για διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.