Γενικές Εξουσιοδοτήσεις

32. Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευσή του με τον Επίτροπο, πληροφορεί τον τελευταίο γραπτώς ως προς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, των οποίων η δημιουργία, ίδρυση ή παροχή θα υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο.