Ασφάλεια Δικτύων και υπηρεσιών

104. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών τους, σε επίπεδο που είναι ανάλογο με το βαθμό κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής συστημάτων ασφαλείας και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, οι παροχείς ενημερώνουν τους συνδρομητές τους για τον εν λόγω κίνδυνο και για όλες τις τυχόν δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.