ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Άρθρα 2, 3, 6,7,10,11,13 και 22)

Μέρος 1: Εξοπλισμός με αναλυτικά πρότυπα δοκιμής που υπάρχουν ήδη στους διεθνείς κανονισμούς*

 

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΜΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

 

1. Σωστικά μέσα

Αριθμός είδους

Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ(')

Πρότυπα δοκιμής(2)

Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας

Β+C

B+D Β+Ε B+F G Η
Α.1/1.1 Κυκλικά σωσίβια Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/7.1 και ΙΙΙ/34, Απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α. 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.2 Φώτα θέσεως για σωστικά μέσα Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/7.1.3, III/22.3.1, ΙΙΙ/32.2.2 και IΙI/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α.1/1.3. Αυτόματες καπνογόνες συσκευές κυκλικών σωσιβίων Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.1 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48 (66). Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.4. Σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.2 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66), ΕΝ 394, ΕΝ396 + Α1, ΕΝ 399 + Α1 x x x
Α1/1.5 Στολές εμβάπτισης και προστατευτικές στολές Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.889 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.6 Στολές εμβάπτισης και προστατευτικές στολές ταξινομημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/7.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α1/1.7 Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/22.4, ΙΙΙ/32.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α.1/1.8 Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου (πυροτεχνήματα) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/6.3 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση IMO Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.9 Βεγγαλικά χειρός (πυροτεχνήματα) Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66)
Απόφαση IMO Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.10 Επιπλέοντα καπνογόνα (πυροτεχνήματα) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.11 Ορμιδοβόλος συσκευή (πυροτεχνήματα) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/18 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α. 1/1.12 Πνευστές σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4
Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x
Α.1/1.13 Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x
Α.1/1.14 Αυτόματα αυτοανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός ΙΙΙ/4 και III/26.2.4 Κανονισμός ΙΙΙ/26.2 και ΙΙΙ/34, απόφαση IΜΟ MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809(3)
x
Α.1/1.15 Καλυμμένες αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4 και III/26.2.4 Κανονισμός III/26.2 και ΙΙΙ/34. απόφαση IMO MSC 43(66) εγκύκλιος IMO MSC 809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809 (3) x
Α.1/1.16 Διατάξεις επίπλευσης σωσίβιων σχεδιών (υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης) Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/13.4 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/811 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66)
x x x
Α.1/1.17 Σωσίβιες λέμβοι Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/21, ΙΙΙ/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α.1/1.18 Άκαμπτες Λέμβοι έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54 (66) x x
Α.1/1.19 Πνευστές Λέμβοι έκτακτης ανάγκης
Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/21, III/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66)
x x
Α.1/1.20 Ταχείες Λέμβοι έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 και III/26.3.1
Κανονισμός ΙΙΙ/26.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/809
Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809 (3) x x
Α. 1/1.21 Μέσα καθαίρεσης με αγόμενα και βίντσια (επωτίδες) Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/23, ΙΙΙ/33 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66)
x x x x
Α.1/1.22 Μέσα καθαίρεσης τύπου προαγωγής σε σωστικά μέσα
Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α.1/1.23 Μέσα καθαίρεσης τύπου βαρύτητας σε σωσίβιες Λέμβους
Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x
Α.1/1.24 Μέσα καθαίρεσης σε σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x x
Α.1/1.25 Μέσα καθαίρεσης σε ταχείες λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 και III/26.3.2. Κανονισμός III/26.3 και mm, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC/809 (3) x x x
Α.1./1.26 Μηχανισμοί ελευθέρωσης σε σωσίβιες λέμβους, λέμβους έκτακτης ανάγκης και σωσίβιες σχεδίες που καθαίρονται με αγόμενο ή αγόμενα. Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66)
Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α. 1/1.27 Συστήματα εκκένωσης πλοίου Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x
Α. 1/1.28 Μέσα διάσωσης Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/26.4 και III/34, απόφαση IMO MSC 48(66). ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/810 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) εγκύκλιος MSC/810 (παράγραφος 3) x
Α. 1/1.29 Κλίμακες επιβίβασης Κανονισμός ΗΙ/4
Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x
Α. 1/1.30 Οπισθανακλαστικά υλικά Κανονισμός ΠΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.658(16) παράρτημα 2 x x x
Α.1/1.31 Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού εξοπλισμού Κανονισμός III/4 Κανονισμός III/6.2.1, απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.809(19), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ETS 300 162, ETS 300 225, ΕΝ 300 828, ΕΝ 60945 IEC 61097-12, IEC 60945 x x x x
Α.1/1.32 Αναμεταδότες SAR 9 GHz(SART) Κανονισμός III/4, IV/14 και Χ/3 Κανονισμός ΙΙΙ/6.2.2., IV/7.1.3, Χ/3 απόφαση ΙΜΟ Α.530(13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.802 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), TTU-R Μ.628-2 ΕΝ 61097-1, ΕΝ 60945- 3 IEC 61097-1, IEC 60945 x x x x
Α.1/1/33 Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός IIΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση IMO MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.384(Χ), ΕΝ 8729 ISO 8729 x x x x
Α.1/1.34 Πυξίδα σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) ISO 613, ISO 10316 x x x x
Α.1/1.35
Φορητός εξοπλισμός πυροσβέστης σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66), απόφαση ΙΜΟ Α602 (15) ΕΝ 3-1/Α1, 3-2, 3-3, 3- 4, 3-5, 3-6 x x x
Α.1/1.36 Κινητήρας πρόωσης σωσίβιας λέμβου Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC .54(66) x x x
Α.1/1.37 Κινητήρας πρόωσης λέμβου έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4 Κανονισμός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689(17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC.54(66) x x x

(*) Όταν στην έκτη στήλη σημειώνεται η ενότητα Η, νοείται η ενότητα Η μαζί με το πιστοποιητικό αξιολόγησης σχεδιασμού.

(1) Οι συστάσεις ITU είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίου του ΙΜΟ.

(2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται, μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

(3) Η τροποποίηση από το παράρτημα της εγκυκλίου MSC 809 ισχύει μόνο εάν ο εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατικά πλοία RO-RO.

 

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανση

Αριθμός είδους

Περιγραφή είδους

Κανονισμός Marpol 73/78, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Εφαρμοστέος κανονισμός Marpol 73/78, όπως τροποποιήθηκε, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ

Πρότυπα δοκιμής (1)

Ενότητες για τη αξιολόγησητης πιστότητας

Β+C B+D Β+Ε B+F G Η
Α1/2.1

Εξοπλισμός φίλτρουελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 ppm)

Παράρτημα I, κανονισμός 16 (4), (5) και (7) Παράρτημα I, κανονισμός 16 (1) και (2) MEPC 60 (33) x x x
Α1/2.2. Ανιχνευτές επιφάνειας ύδατος/ελαίου Παράρτημα 1, κανονισμός 15 (3) (b) Παράρτημα I, κανονισμός 15 (3) (b) MEPC 5 (XIII) x x x
Α1/2.3. Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου Παράρτημα 1, κανονισμός 16 (5) Παράρτημα I, κανονισμός 16 (2) MEPC 60 (33) x x x
Α.1/2.4. Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 ppm) Παράρτημα 1, κανονισμός 16 (5) Παράρτημα 1, κανονισμός 16 (5) Απόφαση ΙΜΟ, Α444 (XI) MEPC 60 (33) x x x
Α.1/2.5. Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρο. Παράρτημα 1, κανονισμός 15 (3) Παράρτημα 1, κανονισμός 15 (3) Απόφαση ΙΜΟ Α.586 (14) x x x
Α.1/2.6 Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (b) Παράρτημα IV, κανονισμός 8 (b) MEPC 2 (VI) x x x x
Α.1/2.7. Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους Παράρτημα VI, κανονισμός 16 (2) Παράρτημα VI, κανονισμός 16 (2) MEPC 76 (40) x x x x

(1) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής και περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

 

 

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ Πρότυπα δοκιμής (1) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας
Β+C B+D Β+Ε Β+F G Η
Α.1/3.1. Αρχικές επικαλύψεις καταστρωμάτων Κανονισμός ΙΙ-2/34.8, II-2/49.3 Κανονισμός ΙΙ-2/34.8, ΙΙ-2/49.3 Απόφαση IMO Α.687 (17), ΙΜΟ εγκύκλιος MSC 549, απόφαση IMO MSC 61(67) παράρτημα 1, τμήματα 2 και 6 και παράρτημα 2 x
Α. 1/3.2 Φορητοί πυροσβεστήρες Κανονισμός II-2/6.1
Κανονισμός ΙΙ-2/6, απόφαση IMO Α.602 (15) ΕΝ 3-1/Α1, 3-2, 3-3, 3- 4, 3-5,3-6 x x x
Α1/3.3 Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία Κανονισμός II-2/17.1.1.1 Κανονισμός II- 2/17.1.1.1 ΕΝ 366, ΕΝ 469 ή ΕΝ 531, ΕΝ 532, ΕΝ 20811 x
Α.1/3.4 Εξάρτυση πυροσβέστη: μπότες
Κανονισμός II-2/17.1.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.1.2 ΕΝ 344, ΕΝ 344-2, ΕΝ 345, ΕΝ 345-2 x
Α.1/3.5 Εξάρτυση πυροσβέστη: γάντια Κανονισμός II-2/17.1.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.1.2 ΕΝ 659
x
Α.1/13.6 Εξάρτυση πυροσβέστη: κράνος Κανονισμός II-2/17.1.1.3 Κανονισμός II- 2/17.1.1.3 ΕΝ 443 x
Α.1/13.7 Αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα Κανονισμός II-2/17.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.2.2 ΕΝ 137 x
Α.1/3.8 Αναπνευστική συσκευή με παροχή αέρα για χρήση με μάσκα καπνού ή διηθητική μάσκα Κανονισμός II-2/17.1.2 Κανονισμός II- 2/17.1.2.1 ΕΝ 138, ΕΝ 139 x
Α.1/3.9 Συστήματα ραντιστήρια ισοδύναμα με αυτά που αναφέρονται στον κανονισμό Solas II-2/12 Κανονισμός II-2/36.1.2., ΙΙ-2/36.2, II-2/41-2.5 Κανονισμός II-2/12, II-2/36.1.2, ΙΙ-2/36.2, II-2/41-2.5 Απόφαση IMO Α.800 (19) x x
Α.1/3.10 Ακροσωλήνια μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ραντισμό νερού υπό πίεση στους χώρους μηχανών Κανονισμός II-2/10.1 Κανονισμός II-2/10.1 ΙΜΟ Εγκύκλιος MSC/668 όπως τροποποιήθηκε από τον ΙΜΟ εγκύκλιο MSC/728 x x x
Α.1/3.11 Πυροστεγανότητα τμημάτων κλάσεων «Α» και «δ» Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/3.4.4 Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/16.11, ΙΙ-2/3.4.4
Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.12 Μηχανισμοί για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου πετρελαιοφόρων Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.4,II-2/59.2 Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, ΙΙ-2/59.2 Εγκύκλιος ΙΜΟ MSC/450/αναθ. 1 ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/677 x x x
Α.1/3.13 Άκαυστα υλικά που χρησιμοποιούνται σε τμήματα κλάσεως «Α», «Β» και «C» Κανονισμός II-2/3.1, II-2/3.3.4, ΙΙ-2/3.4.3, II-2/3.5 Κανονισμός ΙΙ-2/3.1, II-2/3.3.4,II-2/3.4.3, II-2/3.5 Απόφαση ΙΜΟ Α 799 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 1 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.14 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες που διαπερνούν τμήματα κλάσεως «Α» ή «Β» Κανονισμός II-2/3.3.5, ΙΙ-2/3.4.4,II-2/18.2.1 Κανονισμός II-2/13.2.1 Απόφαση ΙΜΟ Α 753 (18), απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3
x x x
Α.1/3.15 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/18.2.2. Κανονισμός II-2/18.2.2 Απόφαση ΙΜΟ Α 753 (18) x x x
Α.1/3.16 Πυρίμαχες πόρτες Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/30.2, II-2/31.1, ΙΙ-2/47 Κανονισμός ΙΙ-2/30.2, II-2/31.1, ΙΙ-2/47 Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3
x x x
Α.1/3.17 Συστήματα ελέγχου πυρίμαχων πόρτων Κανονισμός II-2/30.4.15 Κανονισμός II-2/30.4.15 Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση (MO MSC 61 (67). παράρτημα 1 τμήμα 4
x x x
Α.1/3.18 Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων που εμποδίζουν τη διάδοση της φλόγας Κανονισμός II-2/3.8, II-2/34.7,II-2/49.2 Κανονισμός ΙΙ-2/3.8, II-2/3.23.4,II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II- 2/32.1.4.3.1, ΙΙ-2/34.2, ΙΙ-2/34.3, II-2/49.1,II-2/50.3.1. Απόφαση ΙΜΟ Α 653 (16), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήματα 2 και 5 και παράρτημα 2 ISO 1716 (2) x x x
Α.1/3.19
Υφάσματα, κουρτίνες και άλλα αιωρούμενα κλωστοϋφαντουργικά υλικά και φιλμ Κανονισμός II-2/3.23.3
Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.3 Απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 7 x x x
Α.1/3.20 Ταπετσαρισμένα έπιπλα Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.6 Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.6, ΙΙ-2/34 Απόφαση ΙΜΟ Α652 (16), απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 8 x x x
Α.1/3.21 Στοιχείο κλινοστρωμνής Κανονισμός II-2/3.23.7 Κανονισμός ΙΙ-2/3.23.7, ΙΙ-2/34 Απόφαση ΙΜΟ Α688 (17). απόφαση ΙΜΟ MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 9 x x x
Α.1/3.22 Κλαπέτα απομονώσεως πυρός Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/16.11 Κανονισμός II-2/16, II-2/32, II-2/48 Απόφαση IMO A.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.23 Διεισδύσεις άκαυστων αγωγών σε τμήματα της κλάσεως «Α» Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/16.11,II-2/18.1.1 Κανονισμός II-2/16, II-2/32, ΙΙ-2/48 Απόφαση IMO Α.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.24 Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε τμήματα της κλάσεως «Α» Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, II-2/18.1.1,II-2/18.1.2 Κανονισμός II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 Απόφαση IMo Α.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 x x x
Α.1/3.25 Παράθυρα και παράπλευρα φινιστρίνια Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5. ΙΙ-2/33 Κανονισμός ΙΙ-2/33 Απόφαση ΙΜΟ Α.754 (18), απόφαση IMO MSC.61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 εγκύκλιος MSC/727 x x x

(1)  Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ. εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των  ίδιων των αποφάσεων.

(2) Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης επιφανειών απαιτείται να έχουν μία συγκεκριμένη μέγιστη θερμαντική ικανότητα, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716.

 

 

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ(') Πρότυπα δοκιμής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας
Β+C B+D Β+Ε B+F G Η
Α.1/4.1 Μαγνητική πυξίδα Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (b), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.382(Χ), απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) ΕΝ 81162-1, ΕΝ 60945, ISO 449, ISO 613, ISO 694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316 x x x x
Α.1/4.2. Ηλεκτρομαγνητική πυξίδα Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (b), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 61162-1, EN 60945, ISO 11606, IEC 60945 x
x
x
x
Α.1/4.3 Γυροσκόπιο Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (d). απόφαση IMO Α.424 (XI). απόφαση IMO Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 61162-1, EN 60945, EN 8728 IEC 61162-1, IEC 60945, ISO 8728 x x x x
A.1/4.4 Ραντάρ Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (g), Κανονισμός V/12 (h). απόφαση IMO Α.477 (XII), απόφαση IMO Α.694 (17). απόφαση IMO Α.813 (19).απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 4 EN 60936, EN 60945, EN 61162-1 IEC 60936, IEC 60945 IEC 61162-1 x x x x
Α.1/4.5 Βοηθήματα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ARPA) Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (]), απόφαση IMO Α.422 (XI). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση IMO Α.813 (19). απόφαση IMO Α.823 (19) EN 60872, EN 60945, EN 61162-1 IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1 x x x x
Α.1/4.6 Ηχοβολιστική συσκευή Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (k), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.224 (VII). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ MSC74(69) παράρτημα 4 EN 9875, EN 61162-1 EN 60945 ISO 9875, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α. 1/4.7 Μηχανισμός ένδειξης ταχύτητας και απόστασης (Δρομόμετρο) Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (1), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.478 (XII), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ Α824(19) EN 61023, EN 61162-1, EN 60945- IEC 61023. IEC 61162- 1. IEC 60945 x x x x
Α.1/4.8 Γωνία πηδαλίου,στροφές ανά λεπτό (rpm), ενδείκτης προνευστασμού Κανονισμός V/12 (r) Κανονισμός V/12 (m), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ΕΝ 60945• IEC 60945 x x x x
Α1/4.9 Ενδείκτης στροφής Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (η), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.526 (13). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945-IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.10 ραδιογωνιόμετρο Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (ρ), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.259 (13), απόφαση ΙΜΟ Α665 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945- IEC 60945 x x x x
Α1/4.11 Loran-C Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (ρ), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ Α.818(19) ΕΝ 61075, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945-IEC 61 75, IEC 61162- 1, IEC 60945 x x x x
Α1/4.12 Chayka Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (ρ), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19). απόφαση ΙΜΟ Α818(19) ΕΝ 61075, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945 IEC 61075, IEC61162- 1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.13 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας - Decca Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.816(19) ΕΝ 61135, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945• IEC61135, IEC61162- 1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.14 GFS Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12(p), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ A.81W(19) ΕΝ 61108-1, ΕΝ 61162- 1, ΕΝ 60945• IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α.1/4.15 GLONASS Κανονισμός V/12 (r), κανονισμός Χ/3 Κανονισμός V/12 (p), κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC.53 (66) ΕΝ 61108-1, ΕΝ 61162- 1, ΕΝ 60945• IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α1/4.16 Αυτόματος πιλότος (σύστημα ελέγχου πορείας) Κανονισμός V/19 Κανονισμός V/19, απόφαση ΙΜΟ Α.342(ΙΧ), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC64(67), παράρτημα 3, απόφαση IMO Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813(19) ISO/TR 11674, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945 ISO/TR 11674, IEC 61162-1, IEC 60945 x x x x
Α1/4.17 Μηχανικός ανυψωτικός φορτωτής Κανονισμός V/17 (b) Κανονισμός V/17 (b), απόφαση ΙΜΟ Α.426(ΧΙ), ΙΜΟ εγκύκλιος MSC/568/Αναθ. 1 Απόφαση ΙΜΟ Α.667(16), ISO 799

(1)  Οι συστάσεις UIT είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ.

(2)  Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

 

 

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Solas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ(') Πρότυπα δοκιμής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας
Β+C B+D Β+Ε B+F G Η
Α.1/5.1 Ραδιοεγκατάσταση VHF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.524 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.803 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 1, ITU-R 493, ITU-R 541 ETS 300 162-2, ETS 300 338, ΕΝ 300 828, ΕΝ 60945-IEC 61097-3, IEC 61097-7, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.2 Δέκτης φυλακής ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης VH Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.609 (15). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.803 (19), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19). απόφαση ΙΜΟ MSC 68(68), παράρτημα 1, ITU-R493, ITU-R541 ETS 300 162-2, ETS 300 338, ETS 300 828, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945-1EC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.3 Δέκτης NAVTEX Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.4, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.525 (13), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R 540. ITU-R 625 ETS300 065 + A1.EN 301 011, ΕΝ 60945-IEC 61097-6, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.4 Δέκτης EGC Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.5, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14), απόφαση ΙΜΟ Α.664 (16), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.613 (19) ETS 300 460 + A1, ΕΝ 301011, ΕΝ 60945-IEC 61097-4, IEC 60945 x x x x
Α1/5.5 Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας (MSI) (δέκτης NBDP) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.5, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α. 700 (17), απόφαση ΙΜΟ Α806 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ITU-R 491, ITU-R 492, ITU-R 625, ITU-R 688 ETS 300 067 + Α1, ΕΝ 60945- IEC 61097-11.IEC 60945 x x x x
Α.1/5.6 Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα 406 MHz (EPIRB 406 MHz COSPAS-SARSAT) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.6, κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC 56 (66), απόφαση IMO Α.662 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση IMO Α696 (17), απόφαση IMO Α.763 (18), απόφαση IMO Α.810 (19). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R 633 ETS 300 066-2, ΕΝ 60945-IEC 61097-2, IEC 60945 x x x v
Α.1/5.7 Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRD) στη ζώνη L (INMARSAT) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.1.6 κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.661 (16), απόφαση IMO Α.662 (16), απόφαση IMO Α.894 (17). απόφαση IMO Α.812 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R 632-3 ETS 300 372, ΕΝ 80945• IEC 61097-5, IEC 60945 x x x x
A.1/5.8 Δέκτης φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας στα 2 182 kHz Κανονισμός 1V/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α 383 (Χ), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R Μ219, ITU-R 693 ETS 300441, ΕΝ 301090, ΕΝ 60945• IEC 61097-15, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.9 Γεννήτρια ραδιοτηλεφωνικών σημάτων συναγερμού δύο ακουστικών τόνων Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.3, κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO Α.421 (XI), απόφαση IMO Α.571 (14). απόφαση IMO Α694 (17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19). ITU-R Μ 219 ETS 300 373 + Α1, ΕΝ 60945• IEC 61097-9, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.10 Ραδιοεγκατάσταση MF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/9.1.1, κανονισμός IV/10.1.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.334 (IX) απόφαση ΙΜΟ Α.610 (15), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.804 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 2, ITU-R Μ 219,ITU-R Μ 493 ITU-R Μ 541 ETS 300 338, ETS 300 373 + Α1, ΕΝ 60945- IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.11 Ραδιοτηλεφωνικός δέκτης φυλακής MF ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/9.1.2, κανονισμός IV/10.1.3, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.610 (15), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α804 (19), απόφαση ΙΜΟ Α806 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 2, ITU-R R 493 ITU-R 541 ETS 300 338, ETS 300 373, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.12 Επίγειος σταθμός πλοίου lnmarsat-B Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/10.1.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.698 (17), απόφαση ΙΜΟ Α808 (19), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19) IEC 61097-10, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.13 Επίγειος σταθμός πλοίου Inmarsat -C Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/10.1.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14), απόφαση ΙΜΟ Α663 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.664 (16).απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α807 (19), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 4 ETS 300 460 + Α1, ΕΝ 300 829, ΕΝ 60945- IEC 61097-4, IEC 60945 x x
x x
Α.1/5.14 Ραδιοεγκατάσταση MF/HF για επιλεκτικής κλήσης (DSC).NBDP και ραδιοτηλεφωνία Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/10.2.1, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.613 (15), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α. 306(19). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 3, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 625 ETS 300 338, ETS 300 373 + Α,1, ETS 300 067 + Α1, ΕΝ 60945• IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945 x x x x
Α.1/5.15 Ραδιοτηλεφωνικός δέκτης φυλακής MF/HF ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμό; IV/10.2.2, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.613 (15). απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.606 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 68 (68) παράρτημα 3, ITU-R 493 ETS 300 338, ETS 300 373, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945• IEC 61097-3, IEC 61097-8. IEC 60945 x x x x
Α.1/5.16 Αμφίδρομες αεροναυτικές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3 Κανονισμός IV/7.5, κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694(17). απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) σύμβαση ICAO παράρτημα 10 Κανονισμός TS 101 089, ΕΝ 60945- IEC 60945 x x x x

(1) Οι συστάσεις ITU είναι εκείνες που αναφέρονται σης διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ.

(2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ιδίων των αποφάσεων.

 

 

Μέρος 2: Εξοπλισμός για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμη αναλυτικά πρότυπα δοκιμής στους διεθνείς κανονισμούς

1. Σωστικά μέσα

Αριθμός

είδους

Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως

τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση

τύπου»

Πρότυπα

δοκιμής

Α.2./1.1 Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες σχεδίες Κανονισμός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48 (66)
Α.2/1.2 Προβολέας σωσίβιων λέμβων και λέμβων έκτακτης ανάγκης Κανονισμός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48 (66)
Α.2/1.3 Υλικά στολών εμβάπτισης Κανονισμός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ MSC.48 (66)

 

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

P.M.

 

3. Πυρασφάλεια

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Πρότυπα δοκιμής
Α.2./3.1 Μη φορητοί και μεταφερτοί πυροσβεστήρες Κανονισμός ΙΙ-2/6.1,ΙΙ-2/7.1.3, ΙΙ-2/7.2.3, ΙΙ-2/7.11
Α.2/3.2 Συστήματα ραντιστήρα (μόνον όσον αφορά τις κεφαλές ραντιστήρα και τη μέθοδο αυτόματου ραντισμού και συναγερμού) Κανονισμός ΙΙ-2/12.3, ΙΙ-2/36.1.2, ΙΙ-2/36.2, ΙΙ-2/41-2.5,ΙΙ-2/52.2 ISO6182
Α.2/3.3 Ακροσωλήνια μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ράντισμα νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας Κανονισμός ΙΙ-2/37.1.3 Απόφαση ΙΜΟ Α 123 (V)
Α.2/3.4 Εξοπλισμός εκκίνησης ηλεκτρογεννητριών υπό συνθήκες , ψύχους (μηχανισμοί εκκίνησης) Κανονισμός ΙΙ-1/44.2
Α.2/3.5 Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες Κανονισμός ΙΙ-2/4.7.1 ΕΝ 1924-4 (σχέδιο)
Α.2/3.6 Ακροσωλήνια διπλής χρήσεως (τύπου ψεκαστήρα / εκτοξευτήρα) Κανονισμός ΙΙ-2/4.8.4, κανονισμός ΙΙ-2/41-2.1-5
Α.2/3.7 Μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού σε χώρους μηχανών που περιοδικά δεν φυλάσσονται Κανονισμός ΙΙ-2/14.1 ΕΝ 54-2.
Α2/3.Β Ανιχνευτές καπνού Κανονισμός ΙΙ-2/13.3.2 ΕΝ 54-7
Α.2/3.9 Ανιχνευτές θερμότητας Κανονισμός ΙΙ-2/13.3.3 ΕΝ 54-5
Α.2/3.10 Ηλεκτρικός φανός ασφαλείας Κανονισμός ΙΙ-2/17.1.14
Α.2/3.11 Προστατευτική ενδυμασία για τυχόν επαφή με χημικά Κανονισμός ΙΙ-2/54.2.6.1 ΕΝ 368, ΕΝ 369
Α2/3.12 Εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου Κανονισμός VI/3.1
Α.2/3.13 Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης Κανονισμός ΙΙ-2/28.1.10,ΙΙ-2/28.1.11. ΙΙ-2/41-2.4.7 Απόφαση IMO Α.752 (18), ISO/CD 15370

 

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου» Πρότυπα δοκιμής
Α2./4.1 Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36 (63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση IMO Α.813(19) απόφαση IMO Α.821 (19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
Α.2./4.2 Ραντάρ σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α813(19) απόφαση ΙΜΟ Α820(19)ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60936-2
Α.2/4.3 Αυτόματος πιλότος (σύστημα ελέγχου πορείας) σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36(63) Απόφαση IMO Α694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση ΙΜΟ Α.822(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945. IEC 61162-1
Α.2/44 Ηλεκτρομαγνητική πυξίδα σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός V/12 (r) κανονισμός Χ/3 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α813(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1, μελλοντικά ISO 11606
Α.2/4.5 Φανός σημάτων ημέρας σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36(63) Απόφαση IMO Α694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945 IEC 60945
Α.2/4.6 Προβολέας σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση IMO MSC.36 (63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α813(19) ΕΝ 60945. ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
Α.2/4.7 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
Α2/4.8 Σύστημα ελέγχου ποντοπλοΐας Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19), απόφαση ΙΜΟ MSC 74(69) παράρτημα 2,ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 62065, ΕΝ 60945 • IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 82065, IEC 60945
Α.2/4.9 Βοηθήματα αυτόματου εντοπισμού (ΑΤΑ) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813(19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 4, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 60872-2, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60872- 2, IEC 60945
Α.2/4.10 Βοηθήματα ηλεκτρονικής υπoτύπωσης (ΕΡΑ) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813(19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 4, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 60872-3, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60872- 3, IEC 60945
Α.2/4.11 Σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (ECDIS) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.817 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 5, ΕΝ 61174, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945- IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 60945
Α2/4.12 Χάρτης ραντάρ - Εφεδρεία συστήματος πληροφοριών και θαλάσσιας ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (ECDIS) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 5, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 60936-4, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 60936- 4.IEC 60945
Α.2/4.13 Σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε ράστερ (RCDS) Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση IMO Α813 (19), ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945 • IEC 61162-1, IEC 60945
Α.2/4.14 GPS/GLONASS Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση IMO Α831 (19), απόφαση IMO MSC 74(69) παράρτημα 1, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61108-3, ΕΝ 60945• IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61108- 3, IEC 60945
Α.2/4.15 DGPS, DGLONASS Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση IMO Α529 (13), απόφαση IMO Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC 64(67) παράρτημα 2, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61108-4, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61108- 4, IEC 60945
Α2/4.16 Εξοπλισμός AIS γενικής χρήσεως Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC 74(69) παράρτημα 3, ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61993-2, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61993- 2, IEC 60945
Α2/4.17 Καταγραφέας δεδομένων ταξιδιού Σχέδιο κανονισμού V/19.1, V/22 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση IMO Α813 (19), απόφαση IMO Α861 (20), ΕΝ 61162-1, μελλοντικά ΕΝ 61996, ΕΝ 60945- IEC 61162-1, μελλοντικά IEC 61996, IEC 60945
Α.2/4.18 Ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO A...(...) υπό προετοιμασία από τη NAV, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 61924, ΕΝ 60945• IEC 61162-1, IEC 61924, IEC 60945
A.2/4.19 Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση IMO MSC 64(67) παράρτημα 1, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 61209, ΕΝ 60945• IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945
Α.2/4.20 Ενισχυτής στόχων ραδιοεντοπισμού Σχέδιο κανονισμού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.615 (15), απόφαση ΙΜΟ Α694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ITU-R 1176, ΕΝ 60945- IEC 60945

 

 

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως τροποποιήθηκε,

όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Πρότυπα δοκιμής
Α.2./5.1 Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα VHF Κανονισμός IV/14, κανονισμός Χ/3

Απόφαση ΙΜΟ Α.612 (15), απόφαση ΙΜΟ Α662 (16), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.805 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ITU-R693

ΕΝ 60945-

IEC 60945

Α2/5.2 Εφεδρική ενέργεια ασυρμάτου Κανονισμός IV/14 Μελλοντικά ΕΝ 61097-14, ΕΝ 60945- μελλοντικά IEC 61097-14, IEC 60945

 

β. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους

Κανονισμός COLREG 72, όπως

τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται

«έγκριση τύπου»

Πρότυπα δοκιμής
A.2/6.1 Φώτα ναυσιπλοΐας Παράρτημα Ι/14

Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813(19),

ΕΝ 60945-

IEC 60945

Α2/6.2 Συσκευές ηχητικών σημάτων Παράρτημα ΙΙΙ/3

 

7. Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην

Αριθμός είδους Περιγραφή είδους

Κανονισμός Solas 74, όπως

τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»

Πρότυπα δοκιμής
Α.2./7.1 Μέσο φόρτωσης Κανονισμός ΧΙΙ/11, 1997 διάσκεψη Solas απόφαση 5 IACS σύσταση αριθ. 48 σχετικά με τα μέσα φόρτωσης (διάσκεψη / Solas 4/7)»