ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 67(1))

 

Α. Ασθένειες που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την δημοσία υγεία:

(1)Ασθένειες που υπόκεινται σε καραντίνα που αναφέρονται στους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς, αριθ. 2 της 25ης Ιουλίου 1969, όπως τροποποιήθηκαν από την 26η Παγκόσμια Σύνοδο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας το 1973 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1.1.1974.

(2)Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος, ενεργή ή μη εξελικτική τάση.

(3)Σύφιλη.

(4)Άλλες μεταδοτικές λοιμώδεις ή παρασιτικές ασθένειες, εφόσον αποτελούν στη Δημοκρατία αντικείμενο προστατευτικών διατάξεων έναντι των ημεδαπών.

 

Β. Ασθένειες και αναπηρίες που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια:

(1)Τοξικομανία.

(2)Βαριές ψυχοπνευματικές διαταραχές, έκδηλες καταστάσεις ψύχωσης με υπερκινητικότητα, παραλήρημα, παραισθήσεις ή σύγχυση.

 

 

 

 

Δ64/ΕΕ/ΙΤ020508Ελευθ.Διακ./ΠΠ