Σημείωση
18 του Ν. 63(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 63(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 63(Ι)/2022] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ την 3η Ιουνίου 2021.