Προοίμιο

Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθος: