Φιλικός διακανονισμός

22.-(1) Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Διαιτητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να ωθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό.

(2) Σε περίπτωση που τα μέρη καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό, ο οποίος εγκριθεί από το Διαιτητή, τότε καταγράφεται από το Γραμματέα και εκτελείται ως να ήταν απόφαση του Διαιτητή.