Διεύθυνση πρόσβασης

64. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί ένα εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο, προσβάσιμο μόνο μέσω διευθύνσεων διαδικτύου με κατάληξη «.com.cy».