Απαγόρευση ανταλλακτηρίων στοιχημάτων (betting exchanges).

80.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή στοιχημάτων διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.

(2) Στοίχημα διενεργείται διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων όταν αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β παρέχει υπηρεσία σχεδιασμένη για να διευκολύνει τη λήψη ή την αποδοχή στοιχημάτων μεταξύ παικτών.