Αποδοχή στοιχήματος παίκτη

58.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να αποδεκτεί στοίχημα, εκτός αν στο λογαριασμό του παίκτη υπάρχουν επαρκή ποσά που καλύπτουν το ύψος του στοιχήματος.

(2) Η διεξαγωγή του στοιχήματος Κλάσης Β επιτρέπεται με τη χρήση μόνο-

(α) πιστωτικών καρτών∙

(β) χρεωστικών καρτών∙

(γ) ηλεκτρονικής μεταβίβασης∙

(δ) ηλεκτρονικού χρήματος∙

και απαγορεύεται σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να αποδέχεται τη διεξαγωγή στοιχήματος με μετρητά.

(3) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη, ή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει πίστωση, με τρόπο που να διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη.