Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ στην παρούσα φάση η Δημοκρατία διέρχεται δύσκολη οικονομική περίοδο και προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, καθίσταται αναγκαία η αύξηση των εσόδων του κράτους και η χρησιμοποίησή τους για μείωση του δημοσίου χρέους· και

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τον περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2013, σημαντικό μέρος των εσόδων του κράτους θα πρέπει να προέλθει από την εφαρμογή ενός προγράμματος αποκρατικοποιήσεων· και

ΕΠΕΙΔΗ μέσω του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και για την προώθηση επενδύσεων· και

ΕΠΕΙΔΗ το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα από τη μετατροπή ορισμένων οργανισμών δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου· και

ΕΠΕΙΔΗ για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να ληφθούν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα·

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: