Εκ των προτέρων διαβούλευση

23. Το διοικητικό συμβούλιο, φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη σημαντικών αποφάσεων περιλαμβανόμενων των επενδύσεων κεφαλαίου, των υποχρεώσεων που δεν προκύπτουν από συνήθεις δραστηριότητες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την αξία ενός φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, διαβουλεύεται με τη Μονάδα και τη Διυπουργική Επιτροπή πριν την υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.