Πειθαρχική δίωξη μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ ύστερα από ποινική δίωξη

28.-(1) Μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ που διώχτηκε για ποινικό αδίκημα και δεν βρέθηκε ένοχο δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που προκύπτει από τη διαγωγή του η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας για την ποινική δίωξη.

(2) Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ που κατέχει θέση στην ΚΥΠ, η εν λόγω ποινική δίωξη δεν επηρεάζει την άσκηση ή τη συνέχιση πειθαρχικής δίωξης εναντίον του, έστω και αν οι λόγοι άσκησης ή συνέχισης της πειθαρχικής δίωξης σχετίζονται με την ποινική δίωξη.