Πειθαρχικά αδικήματα

7. Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια απόσπασης, γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται τα ισχύοντα σε διαδικασία η οποία θα καθοριστεί για τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία:

Νοείται ότι, μέχρι τον καθορισμό της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 7 του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου.