ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρο 39)

Διοικητικό Πρόστιμο

Περιεκτικότητα σε θείο% (m/m) πέραν
της καθοριζόμενης
Μέχρι Ευρώ (€)
0,01-0,10 30.000
0,11-0,20 50.000
0,21-0,30 70.000
0,31-0,40 90.000
0,41-0,50 120.000
0,51-0,60 150.000
Άνω του 0,61 200.000