Επίσημη σφραγίδα του διοικητικού συμβουλίου

16. Η επίσημη σφραγίδα του διοικητικού συμβουλίου κρατείται και φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΦΑ και πρόσβαση σε αυτή έχει μόνο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας του, μόνο ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.