Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας

48.-(1) Κάθε δήμος δύναται να δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών κέντρων, δημόσιων κοινωνικών υποδομών, παιδοκομικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων απασχόλησης παιδιών και εφήβων, κέντρων νεότητας, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ή/και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, καθώς και γηροκομείων, τηρουμένων των διατάξεων των ειδικών νόμων που ρυθμίζουν κάθε τέτοια δραστηριότητα.

(2) Κάθε δήμος δύναται να συμμετέχει στα εκάστοτε σε ισχύ σχέδια επιχορήγησης αρχών τοπικής διοίκησης, τα οποία αποσκοπούν στην οργάνωση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για εντοπισμό και αντιμετώπιση των αναγκών τους στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και ανάπτυξη συνεταιριστικής δράσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, αρχών τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, και τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων παιδοκομικούς σταθμούς, κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών, στέγες ηλικιωμένων, κέντρα ενηλίκων, προγράμματα κατοίκον φροντίδας, υπηρεσίες ηλικιωμένων, προγράμματα διημερεύουσας και εικοσιτετράωρης φροντίδας ατόμων με αναπηρία και προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία δήμος επιθυμεί να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, περιλαμβανομένων κέντρων συμβουλευτικών ή/και υποστηρικτικών ψυχολογικών υπηρεσιών, καθώς και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, απευθύνεται στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ή στο Υπουργείο Υγείας, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό να ενταχθεί στον κρατικό σχεδιασμό για τη συνολική κάλυψη του πληθυσμού σε έκαστο πεδίο.