ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

A LAW FOR THE PROTECTION OF THE CLAIMS OF ECCLESIASTICAL CORPORATIONS TO CERTAIN KINDS OF LAND (ΚΕΦ.220)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ