ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημόσιων Κτιρίων (Ασφάλεια) Νόμος (ΚΕΦ.81)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ