ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος (ΚΕΦ.82)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ